Wygrana w sprawie o wypłatę dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy

Spór o dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycieli w placówkach specjalnych trwa od marca 2020 roku od momentu rozpoczęcia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy pracodawca pozbawił nauczycieli dodatku za warunki pracy. Pomimo przedstawionych analiz obowiązujących przepisów, popartych opiniami prawników, nie można było wyegzekwować należnych pieniędzy.

W tej sytuacji jeden z nauczycieli zdecydował się wystąpić do sądu pracy o zwrot należnego wynagrodzenia. Korzystał z pomocy prawnej mecenas Moniki Majki, której Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych członkom NSZZ „Solidarność” z Regionu Zagłębie Miedziowe.

Sąd Rejonowy w Legnicy uznał roszczenie pracownika. Apelacja w Sądzie Okręgowym w Legnicy utrzymała wyrok w mocy.

Nauczyciel otrzymał zaległe wynagrodzenie. Tym samym jest to szansa dla pozostałych nauczycieli tej placówki na wyrównanie płac.

W tej sytuacji pracodawca powinien dobrowolnie i jak najszybciej przeliczyć i wypłacić należne, niesłusznie potrącone wynagrodzenie. Jeżeli tego nie zrobi, konieczne będą kolejne, indywidualne pozwy, co zwiększy koszty i obciążenie budżetu miasta. Tylko z tytułu wspomnianego pozwu pracodawca poniósł ponad tysiąc złotych kosztów sądowych i odsetek.

W całej tej sytuacji przykry jest fakt, że pracodawca w sposób nieprzemyślany i wbrew prawu pozbawia wynagrodzenia pracowników. W podobnych tego typu placówkach w regionie dodatki za warunki pracy były wypłacone.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com