Hutnicy z Regionu we władzach Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

Przedstawiciele Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi we władzach Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.

 2 października 2020 r. w miejscowości Sudół odbyło się 50 Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Jako delegaci z Regionu Zagłębie Miedziowe w WZDS udział wzięli przedstawiciele RSH-PM NSZZ „Solidarność” . W czasie obrad przeprowadzono wybory uzupełniające do składu Rady oraz Prezydium Krajowej Sekcji Hutnictwa. W wyniku głosowania do Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa, wybrano Andrzeja Kucharskiego – przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Głogów” oraz Mieczysława Krzywego – przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Legnica”, do składu Prezydium KSH NSZZ „Solidarność” wybrano Mieczysława Krzywego.

W czasie obrad omawiano obecną sytuację pod kątem zagrożeń dla polskiego hutnictwa, związanych z wprowadzeniem tzw. zielonego ładu w Unii Europejskiej a w związku z tym nałożenia na każdy unijny kraj obowiązku uzyskania zerowej emisji CO2 do 2050 roku, gdzie skutki nieprzemyślanych działań rządu, mogą doprowadzić do wyniszczenia gospodarki polskiej a w tym również zakładów energochłonnych między innymi kopalń, hut i zakładów pracujących na ich rzecz.

 3 października delegaci na 50 WZDS KSH NSZZ „Solidarność” wzięli udział w XXIV Pielgrzymce Hutników do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com