Ludzie pracy modlili się w 40. rocznicę narodzin Solidarności

 

Jasna Góra. Pielgrzymka Ludzi Pracy38. Pielgrzymka Ludzi Pracy trwa w dniach 19-20 września na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka przypada w roku jubileuszowym 40. rocznicy narodzin NSZZ „Solidarność”. Jasnogórska modlitwa przebiega pod hasłem: „Z Matką Odkupiciela. Mocni nadzieją”. Główne uroczystości trwają w niedzielę na Szczycie jasnogórskim.

Słowa powitania skierował do wiernych o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry: „Przychodzimy, aby dziękować za otrzymane łaski przez pośrednictwo Matki Bożej, która z tego miejsca uczyła i nadal uczy nas autentycznej, ludzkiej solidarności. Rok, który przeżywamy jest czasem szczególnym. Wspominamy w nim setną rocznicę wielkiego papieża Polaka św. Jan Pawła II, człowieka, z którego ducha zrodził się przed 40-laty Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘Solidarność’ dający początek wielkiemu ruchowi społecznemu, dzięki któremu nasza Ojczyzna cieszy się wolnością. Jest to też rok setnej rocznicy Cudu nad Wisłą, 18-tej co do ważności w skutkach bitwy w historii świata. Dzięki bohaterstwu żołnierza polskiego i wstawiennictwu Matki Bożej Jasnogórskiej nasi ojcowie ocalili ledwie co zdobytą niepodległość. Jest to też rok oczekiwania na beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, człowieka o wielkim sercu i wyobraźni miłosierdzia, któremu zawsze bliski był los polskiego robotnika”.

„Kochani bracia i siostry, ludzie ciężkiej fizycznej pracy, jesteście dzisiaj tutaj, bo chcecie być wierni przesłaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana ‘Solidarności’, który przyprowadził was po raz pierwszy w 1983 r. po smutnym czasie stanu wojennego i drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Przywiódł was wtedy przed oblicze Maryi, bo doskonale wiedział, że aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać, trzeba być blisko serca Matki, blisko serca Tej, która stała pod krzyżem swojego Syna. Trzeba uchwycić się Tej, która potrafiła wybaczyć oprawcom i zachować do końca wiarę w zwycięstwo dobra, miłości i życia. To Ona, Maryja, jak nikt inny swoim prostym nazaretańskim stylem życia uczy nas cnoty skromności, uczciwości i pracowitości. Wskazuje również na szacunek dla wysiłku drugiego człowieka, na potrzebę samoograniczenia w konsumpcji, racjonalną oszczędność i poszanowanie każdej własności. Uczy nas solidarności i wrażliwości na potrzeby innych” – mówił o. przeor.

„Dzisiaj, kiedy znów przeżywamy niełatwy czas spowodowany pandemią, jaka nakłada liczne ograniczenia na pracodawców i pracowników, gdy zagrożone jest zdrowie i życie wielu ludzi, kiedy troszczymy się o nasze miejsca pracy, od istnienia których zależą podstawy bytu ekonomicznego wielu polskich rodzin, kiedy wciąż doświadczamy bolesnych podziałów społeczno-politycznych, przychodzimy tutaj, aby wypraszać u Jezusa Chrystusa przez orędownictwo Maryi potrzebne łaski” – powiedział o. Pacholski.

Kończąc powitanie o. Samuel Pacholski zwrócił się do członków ‘Solidarności’: „Niech ta 38. pielgrzymka w 40-tą rocznicę powstania waszego związku Zawodowego ‘Solidarność’ przyczyni się do tego, byście mogli swoją pracą wielbić Boga, tworzyć dobro materialne naszej Ojczyzny i budować tę społeczność pracodawców i pracowników w taki sposób, abyście mogli razem wspólnie działać dla dobra naszej Ojczyzny, Kościoła, własnych rodzin, dla dobra przyszłych pokoleń Polaków i Polek”.

Następnie minister w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek odczytała list od prezydenta RP Andrzeja Dudy: „To tradycyjne doroczne spotkanie przypada w czasie, kiedy świętujemy 40-lecie Sierpnia 80’ i powstania NSZZ ‘Solidarność’. Z tej szczególnej okazji kieruję słowa uznania i gorące gratulacje do wszystkich działaczy organizacji, której zasług dla naszego narodu nie sposób przecenić. Łączę się z państwem w modlitwie za Ojczyznę i polski świat pracy, dziękując Opatrzności za dar wolności i za ten nasz wspaniały wspólny sukces, którym jest własne, suwerenne państwo – napisał w liście prezydent Andrzej Duda – Dziękuję państwu zgromadzonym na Jasnej Górze za to, że zasady Solidarności na stale obecne są w polskich sercach i sumieniach, a nasze wspólne dokonania świadczą o ich aktualności. I życzę nam wszystkim, abyśmy nadal kierowali się nimi w codziennej pracy zawodowej, służbie publicznej i działalności społecznej dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Głos zabrał także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: „Jesteśmy tu dzisiaj po raz kolejny, aby nieść swoje intencje, aby tu u stóp Jasnogórskiej Pani dziękować w modlitwie, w naszych prywatnych intencjach, ale także intencjach ludzi pracy, całego świata pracy. Jeszcze raz Bóg wam zapłać, że mimo tej trudnej decyzji, którą trzeba było podjąć, dotyczącej pandemii koronawirusa i tych zagrożeń, które ona niesie, jesteśmy tutaj na tej pielgrzymce wypełniając testament naszego patrona bł. ks. Jerzego, modląc się w 40. lecie powstania jedynego w naszym kraju, tak wyjątkowego, ale o wartościach chrześcijańskich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ‘Solidarność’. 40 lat minęło, ale to było trudne 40 lat, ale nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby ‘Solidarność’, jako związek nie czerpał z nauk naszego Patrona duchowego Ojca Świętego Jana Pawła II, a także naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przez całe 40 lat tak, jak nasz związek rodził się pod krzyżem, tak mamy w uszach słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1997 r. w Zakopanem pod Wielką Krokwią ‘brońcie krzyża, aby Imię Boże nie było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym’, jakże te słowa są na czasie. Dziś ‘Solidarność’, my ludzie pracy, my katolicy musimy bronic krzyża poprzez modlitwę, ale także poprzez dawanie świadectwa, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj u Jasnogórskiej Pani, aby modlić się w intencji ludzi pracy, aby modlić się o bezpieczną pracę, szczególnie wybrzmiewa teraz, w tej trudnej sytuacji pandemii koronawirusa, aby w zakładach pracy nie było problemów z tą pandemią, z tą zarazą jak to wszyscy o niej mówimy. Ale dzisiaj cieszmy się tą kolejną pielgrzymką, tą piękna pogodą, to ze możemy się wspólnie spotkać i modlić i to, że mamy ten wspaniały jubileusz 40. lecia”.

„Bardzo wam dziękuję za wszystko co robicie na swoich odcinkach, czy to w zakładach pracy czy na poziomie regionu, czy na poziomie kraju, dla dobra wspólnego, czyli lepszej kondycji naszych zakładów pracy i lepszych warunków pracy dla naszych pracowników. Walczymy także o to, żeby nie zostało utracone ani jedno miejsce pracy, w tak zwanej sferze finansów publicznych, bo tak jak mówiłem wcześniej, Solidarność to nie jeden zawód, Solidarność to wszyscy ludzie pracy” – podsumował przewodniczący Piotr Duda.
*
Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski. Homilię wygłosił abp Adam Szal, metropolita przemyski. Eucharystię koncelebrowali duszpasterze Ludzi Pracy i kapelani NSZZ ‚Solidarność’ na czele z ks. kan. Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem krajowym Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

„40-ści lat temu podpisano porozumienie z władzami komunistycznymi. W Szczecinie, Gdańsku w Jastrzębiu Zdroju zostały zarejestrowane oddziały Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność – przypomniał w homilii abp Adam Szal – Chciałbym zauważyć, że 17 sierpnia 1980 r. pojawiło się 21. postulatów strajkujących. Trudno byłoby je wszystkie analizować, ale zwróćmy uwagę na to, że w jednym z nich rozszerzonym w stosunku do pierwotnego brzmienia pojawiły się także głosy o to, żeby zwrócić uwagę na duchową stronę pracy ludzkiej. Domagano się Mszy św. transmitowanej przez radio. To właśnie to, do czego się przyzwyczailiśmy w ostatnim czasie, co było bardzo potrzebne w czasie pandemii – transmisje radiowe, telewizyjne są zasługą robotników strajkujących 40 lat temu. Za to chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy na to zwrócili uwagę, bo jest to pewne przesłanie, które współbrzmi z dzisiejszą Ewangelią Świętą. Ważna jest praca i wynagrodzenie, można się o wynagrodzeni spierać, jak w dzisiejszej Ewangelii Świętej, ale ważna jest także duchowa strona i sens ludzkiej pracy. Praca i płaca to nie tylko wymóg bardzo potrzebny do naszego bytowania, to także nasze powołanie”.

„Dzisiaj gromadzimy się także wokół obrazu Matki Bożej Solidarności Robotników. To jasnogórski wizerunek, który został umieszczony na biało-czerwonym tle ubogacony datami, które symbolizują zrywy wolnościowe. To wielkie przesłanie o tej duchowej wartości naszego życia, powołania i naszej pracy. Bóg, honor i Ojczyzna, to hasło, które przyświeca każdemu patriocie, to hasło, które wytycza kierunki rozwoju. Dziś dziękujemy za tych 40-ści lat istnienia NSZZ ‘Solidarność’, dziękujemy także Opatrzności za to, że w dziejach naszej Ojczyzny byli ludzie, ojcowie, matki, siostry i bracia, którzy kierowali się nie tylko dobrem swoim, tym najbardziej prozaicznym – wysokością wynagrodzenia i warunkami pracy, ale także chcieli, by była poszanowana godność ludzka, by poszanowany był aspekt duchowy ludzkiej pracy” – podkreślił abp Szal.

Na zakończenie pielgrzymki odczytany został list od abpa Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy.

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ ‚Solidarność’) dla robotników Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.

*
„Ten rok jest wyjątkowy, wyjątkowy ze względu na epidemię koronawirusa, i na to, że od miesiąca marca ratowaliśmy każde miejsce pracy. Wszystkie instrumenty, które zostały przez rząd wprowadzone pozwoliły uratować ok. 6 mln miejsc pracy, ponad 137 miliardów złotych zostało na ten cel przeznaczonych, ale dzisiaj sytuacja jest nadal trudna i przede wszystkim rynek pracy powoli się stabilizuje. Stopa bezrobocia od 3 miesięcy jest na poziomie 6,1 % przychodzą kolejne działania, czyli inwestycje – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Ale, żeby to wszystko się udało, żeby te plany, które ma rząd i żeby zaopiekować się pracownikami, pracodawcami to przede wszystkim potrzebna jest modlitwa, potrzebne jest to, że jesteśmy razem, że przede wszystkim dziękujemy za to, co już otrzymaliśmy i prosimy Najwyższego o wsparcie, bo tylko wtedy nasze działania mogą być sukcesem. Dlatego bardzo ważne jest dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza pielgrzymka Ludzi Pracy, bo to jest podziękowanie za to, co otrzymujemy, a jesteśmy w bardo trudnej sytuacji”.

„Przede wszystkim 40. lecie Solidarności to jest tak naprawdę podziękowanie tym ludziom, dzięki którym jesteśmy i żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Ja to zawsze mówię moim dzieciom, moim wnukom, że tak naprawdę pokolenia tamtych czasów zostawiły nam trudny testament do wykonania. Trudny testament, który jest napisany miłością do Ojczyzny, ale też niestety krwią. Dzisiaj Solidarności dziękujemy za ten czas, za to, że żyjemy w wolnym kraju, i przede wszystkim powinniśmy Panu Bogu dziękować, za to, że żyjemy w takiej Ojczyźnie” – podkreśla Marlena Maląg.

„To wyjątkowy rok i jak co roku wyjątkowa pielgrzymka, bo nie pielgrzymka jednego zawodu na Jasną Górę, ale Pielgrzymka Ludzi Pracy, czyli wszystkich zawodów. To co mówił ks. Jerzy Popiełuszko do nas w swoim testamencie my staramy się realizować i dlatego jesteśmy tutaj na Jasnej Górze modląc się i przynosząc swoje intencje, te osobiste i te zbiorowe, za ludzi pracy – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność – W tym roku szczególnym dla Solidarności, ale i w tym roku szczególnym z powodu pandemii koronawirusa tym bardziej będziemy się modlić o dobre i bezpieczne miejsca pracy. Trudny był szczególnie pierwszy kwartał tego roku, wszystkich zaskoczyła pandemia koronawirusa, były kolejne przygotowywane projektu tarcz antykryzysowych przez rząd, dziękujemy, że to wszystko odbywało się w miarę normalnym dialogu społecznym, bo przecież to wszystkich zaskoczyło, a dla nas najważniejsza jest obrona miejsc pracy i bezpieczna praca dla każdego pracownika”.

„Przyjeżdżamy co rok, aby zawierzać, modlić się i realizować testament bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 1983 rok pierwsza pielgrzymka, tak faktycznie to nie ludzi pracy tylko hutników, kolejne to już były ludzi pracy. I mając takiego patrona, to jest wielki zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie, zrealizować jego naukę i jego zobowiązanie dotyczące organizowania co roku pielgrzymek Ludzi Pracy. My do tego nikogo zmuszać nie musimy, co roku ludzie przyjeżdżają, mimo tego zagrożenia pandemii dzisiaj tez jesteśmy, chociaż pielgrzymka stała pod wielkim znakiem zapytania” – podkreśla Piotr Duda.

„Rok temu dokładnie region rzeszowski razem z regionem ziemi przemyskiej przyjął do peregrynacji obraz Matki Bożej Robotników Solidarności i cały ten rok, rok 40. lecia Solidarności obraz peregrynował po trzech diecezjach, odwiedził ponad 180 parafii. To wszystko było po to, żeby przygotować się do tej 38. Pielgrzymki Ludzi Pracy. Jestem przekonany, że pomimo pandemii, pomimo tego wszystkiego co się dzieje, uda się nam obronić miejsca pracy, obronić zakłady i pracownikom będzie żyło się lepiej – mówi Roman Jakim, przewodniczący NZSS Solidarność Regionu Rzeszowskiego – Nie ulega wątpliwości, że w 40 rocznicę dziękowaliśmy za to, że Związek powstał, że istnieje, że broni interesów pracowniczych, ale to był też czas modlitwy i próśb, żeby pandemia ustąpiła, bo ona naprawdę dziesiątkuje nasze zakłady pracy, szczególnie na południu Polski, gdzie sektor lotniczy funkcjonuje. Te zakłady lotnicze związku z pandemią, w związku z tym, że cały ruch lotniczy na całym świecie stoi, przeżywają potężne kłopoty i kryzysy. Modliliśmy się o ustanie pandemii, wierzymy, że tak się tanie, z Maryją zwyciężymy wszystko”

„Co roku od 38 lat nasza Inspekcja Pracy bierze udział w tej wielkiej uroczystości, są to okoliczności gdzie można podsumować wydarzenia, które miały miejsce, gdzie można podzielić się z innymi, nie tylko pracą – mówi Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy – Nie odstępujemy niczym od innym obywateli, jako urząd od innych zakładów pracy, mamy problemy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jako instytucja kontrolna szczególnie dotkliwie musieliśmy walczyć z problemem transmisji ewentualnego zakażenia covid, w związku odwiedzaniem wielu pracodawców, czyli zarówno żeby dostosować swoje wymogi i bezpieczeństwo własnych pracowników, jak również nie być tym pasem transmisyjnym na inne zakłady pracy. To było bardzo trudne, udało się te zadania wykonać i jesteśmy zadowoleni, bo nie mieliśmy żadnych incydentów na linii kontrolujący-pracodawca i w drugą stronę, w związku z pandemią. Natomiast był to bardzo trudny okres i chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim naszym pracownikom, że zachowali się odpowiedzialnie i w sposób, który zagwarantował bezpieczeństwo wszystkim”.

*
W dorocznej modlitwie udział wzięła rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki: siostra Teresa, brat Józef, brat Stanisław z rodzinami.

Obecni byli także: Komisja Krajowa NSZZ ‘Solidarność’ z przewodniczącym Piotrem Dudą i członkami prezydium; Anna Surówka–Pasek, minister w Kancelarii Prezydenta RP; minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg i wiceminieter tego resortu Stanisław Szwed; wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński; poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy; Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy; Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych; przedstawiciele Częstochowskiego Regionu NSZZ ‘Solidarność’ z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim; Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z przewodniczącą Anną Rakocz; europarlamentarzyści, posłowie, senatorowie RP, samorządowcy,

Organizatorem tegorocznej pielgrzymki był NSZZ ‘Solidarność’ Regionów Ziemia Przemyska i Rzeszowskiej. W jasnogórskich uroczystościach udział wzięli przewodniczący tych regionów: Roman Jaki i Szymon Wawrzyszko.

*
Pielgrzymka Ludzi Pracy rozpoczęła się już w sobotę, 19 września. Mszy św. o godz. 19.00 w jasnogórskiej bazylice przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.

W modlitwie uczestniczyli m.in.: ks. Krzysztof Hajdun, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Ludzi Pracy; ks. Robert Mokrzycki, Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej; przedstawiciele NSZZ ‚Solidarność’ oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Wystawiono poczty sztandarowe.

Wiernych powitał o. Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry słowami: „Praca jest ofiarą. Jest procesem upodabniającym człowieka do Boga, a także z woli Bożej prawem ludzkiego istnienia. Praca bowiem wynika z głębi ludzkiego istnienia. Człowiek z całej swej istoty dąży i powinien dążyć do pracy. Poprzez pracę człowiek staje się wytwórcą, coś wytwarza, ale także przez pracę człowiek doskonali siebie samego. Mylą się przeto ci, którzy uznają pracę tylko za karę, czyli jako efekt grzechu. Ci co tak mówią nie znają nakazu Bożego z Księgi Rodzaju skierowanego do człowieka, ażeby czynił on sobie ziemię poddaną. (…) Niech Boże błogosławieństwo spocznie na waszym trudzie, na waszej pracy, żeby była ona waszą chlubą przed Bogiem, waszą radością i radością innych”.

„Z racji dorocznej pielgrzymki świata pracy na Jasną Górę warto raz jeszcze uświadomić sobie jak skutecznym orężem w walce o słuszne robotnicze prawa i o godność ludzi pracy były słowa prymasowskiego nauczania, a także jego działalność i to od samych początków kapłaństwa – powiedział w homilii bp Jan Wątroba, i przypomniał o wydanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego książki pt. ‘Duch pracy ludzkiej’- Książka została opublikowana w 1946 r. To dość dawno ale mimo upływu lat jej treść ciągle jest aktualna, bo dotyka istoty tego, czym jest praca w życiu człowieka”.

„W książce ‘Duch pracy ludzkiej’ znajdujemy takie słowa: praca ma prowadzić do pełni rozwoju naszych władz duchowy i do doskonalenia człowieka. Ksiądz Prymas pisał: praca ma być tak wykonywana, by w jej wyniku człowiek stawał się lepszy nie tylko w znaczeniu sprawności fizycznych ale i moralnych. Człowiek przez pracę ma się doskonalić, a przez to ma się doskonalić ład społeczny, ekonomiczny i polityczny. Aby to osiągnąć, pisał ksiądz prymas, trzeba uznać prymat człowieka nad materią. W pracy powinien nam towarzyszyć duch miłości. Praca jest dalszym ciągiem twórczej pracy Bożej, jest jakby wykańczaniem dzieła stworzenia. Wykonywana z miłości ku Bogu może mieć charakter zbawczy”.

Bp Jan Wątroba przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego, podczas którego środowisko ludzi pracy złożyło Akt Zawierzenia Matce Jasnogórskiej.

o. Stanisław Tomoń http://www.jasnagora.com/, Fot. Mieczysław Krzywy, Jerzy Langer, Dawid Mordarski

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com