Mniej wypadków przy pracy

14 140 osób ucierpiało w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale tego roku – wynika z danych przedstawionych przez Głównego Urzędu Statystycznego. To o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 1,17 w 2019 r.  do 1,04 w pierwszym kwartale 2020 roku. Wypadki śmiertelne to 0,2 proc., czyli tyle samo co rok wcześniej. Mniejsza jest natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich – o 10,0 proc. mniej niż w 2019 roku.

 

W województwie pomorskim w pierwszych czterech miesiącach tego roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało 978 osób. Jedna osoba zmarła. Wskaźnik wypadkowości w naszym województwie wynosi 1,16, najwyższy natomiast jest województwach: warmińsko-mazurskim (1,40) i opolskim (1,37), a najniższy w województwach: mazowieckim (0,67), małopolskim (0,82) i podkarpackim (0,86).

Wypadki najczęściej zdążają się w górnictwie, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Okazuje się, że najbezpieczniejszą pracę mają informatycy, naukowcy oraz finansiści.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,02), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,47) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,77), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,20), działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,26).

To co należy podkreślić to fakt, że 60 proc. wypadków w pracy spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracownika.

Pamiętać należy również, że jeżeli pracownik jest ubezpieczony to w razie wypadku przy pracy może liczyć na jednorazowe odszkodowanie, które w wypadku śmierci należy się także członkom rodziny, a także na rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i dodatek pielęgnacyjny. Rodzina zmarłego może otrzymać rentę rodzinną. W przypadku osób pracujących „na czarno” nie przysługuje im żadne świadczenie wypadkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji PKD w I kwartale 2020 r. (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). źródło: GUS.

 

www.solidarnosc.gda.pl


(mk)

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com