Zmarł Ireneusz Pasis przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa

Z wielkim bólem i smutkiem przyjąłem informację o śmierci naszego przyjaciela Ireneusza Pasisa. Śmierć Irka  pogrąża nas w żałobie. 

Na ręce rodziny i przyjaciół Irka składam w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”  najszczersze kondolencje.

Bogdan Orłowski przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

Dzisiaj o godzinie 13 w wieku 50 lat zmarł Ireneusz Pasis przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa, członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” (2010-2018), delegat na Walne Zebranie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność” oraz na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, członek rady nadzorczej KGHM.

Ireneusz Pasis od 1988 pracował w Zakładach Robót Górniczych w Lubinie – obecnie Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A. w Lubinie jako górnik operator maszyn przodkowych.  Od 2012 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A., od 2014 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.  Od 2011 do 2015 przewodniczący Rady Pracowników w PeBeKa S.A. Od 2018 roku członek rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru załogi.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 7 sierpnia o godz. 13 na cmentarzu komunalnym w Oborze (Zacisze 1).

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com