„Głos pracownika”: Jak bezpiecznie wyjść z obostrzeń związanych z koronawirusem?

Komisja Europejska przygotowała „mapę drogową” mówiącą o tym, w jaki sposób należy wychodzić z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. O uwagach oraz zastrzeżeniach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Solidarności, dotyczących tych wskazówek, można było posłuchać w ostatniej audycji „Głos pracownika” na antenie Radia Gdańsk.

– Zacznijmy od tego, że w stanowisku Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pierwszym akcentem było to, że to pozytywny znak, że „mapa drogowa” powstaje, że trzeba przede wszystkim utrzymać solidarność państw członkowskich i podejmować działania w sposób skoordynowany

– powiedziała Barbara Surdykowska z biura eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

– Są jednak do tej mapy zastrzeżenia. One są związane z niedostatecznym dostrzeżeniem kwestii, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wprowadzić pewne nowe rozwiązania, które rozwiązują sytuację, z którą mamy teraz do czynienia, tj. konieczność zachowania społecznego dystansu w pracy i większej odległości pomiędzy pracownikami w fazie np. transportu. Ta mapa wskazuje, że jest to istotne, ale w ocenie KZZ i Solidarności powinno to być silniej zaakcentowane

– dodała Surdykowska.

Solidarność wskazuje, że to Państwowa Inspekcja Pracy powinna egzekwować przestrzeganie zasad ochrony pracy w zakładach pracy.

– Dobrze by było, gdyby Komisja Europejska w przygotowanej „mapie drogowej” w sposób jednoznaczny wskazała na rolę inspekcji pracy w poszczególnych państwach członkowskich

– stwierdziła Barbara Surdykowska. Według niej Polska wiąż znajduje się przed szczytem zachorowań na koronawirusa.

– A działania polskiego rządu są podejmowane samodzielnie. Solidarność wskazuje na liczne zastrzeżenia co do tych działań. Związane są przede wszystkim z niepodniesieniem wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych

– wyjaśniała Surdykowska.
 
***
Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik? Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy? Gdzie łamane są prawa pracownicze? I co wtedy zrobić? To tylko niektóre tematy, którymi zajmują się reporterzy „Radia Gdańsk”. Nowa audycja „Głos pracownika” w każdy poniedziałek o 12.30, a także na stronie www.radiogdansk.pl.
Audycja „Głos Pracownika” powstaje we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”.

mk KK NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com