COVID-19: Związki muszą monitorować sytuację pracowniczą wokół pandemii

Na stronie NSZZ „Solidarność” została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona działaniom związkowym dotyczącym walki z pandemią, a także pilnowania by nie naruszano przy tym praw pracowniczych.

Związki zawodowe na całym świecie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Dotyczy to nie tylko zagrożenia zdrowotnego, ale także tego odnoszącego się do bezpieczeństwa miejsc pracy i praw pracowniczych. W celu przeciwdziałania zapaści gospodarczej, w wielu krajach przyjmowane są specjalne pakiety regulacji prawnych. Ważne jest to, by te regulacje i idące w ślad za nimi działania pracodawców nie prowadziły w sposób trwały do obniżania standardów zatrudnienia i pogarszania warunków pracy. Dotyczy to także naszego kraju.

– Pandemia w żadnym przypadku nie może posłużyć za pretekst do długotrwałego wprowadzania rozwiązań niekorzystnych dla pracowników – mówi Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” ds. branż. – Dlatego  apelujemy do struktur branżowych aby na bieżąco przesyłały informacje o możliwych zagrożeniach, aby móc z wyprzedzeniem na nie reagować.  

Analizę dokumentów zagranicznych struktur związkowych oraz materiałów przekazywanych przez struktury NSZZ „Solidarności” dotyczących COVID-19 prowadzą na bieżąco eksperci KK.

– Trzeba być czujnym, gdyż koronakrysys może być wykorzystany do prób marginalizowania związków zawodowych i roli układów zbiorowych, tak jak obecnie dzieje się we Francji, Chorwacji czy na Węgrzech – ostrzega Barbara Surdykowska, z Biura Eksperckiego KK. – Żeby daleko nie szukać, także w naszym kraju rząd uchylił się od konsultacji ze związkami zawodowymi, jeżeli chodzi o  tzw. drugą tarczę antykryzysową – dodaje ekspertka.

W zakładce „Solidarność” i inne Związki wobec pandemii COVID-19 (wystarczy kliknąć w baner umieszczony na stronie głównej) znajdują się linki do stron europejskich i światowych organizacji związkowych  poświęconych COVID-19 oraz stanowiska i informacje dotyczące w szczególności rozwoju sytuacji  w odniesieniu do bezpieczeństwa zatrudnienia i praw pracowniczych.

sa KK NSZZ „Solidarność” 

grafika. P.Machnica
 
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com