Konkurs literacki i plastyczny o Janie Pawle II

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie, w związku z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II i uczczeniem 100. rocznicy urodzin papieża, ogłasza międzypokoleniowy konkurs plastyczny i literacki pod nazwą Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei.

  • W konkursie mogą brać udział uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta i gminy Chojnów.
  • Organizatorzy konkursu przekażą niezbędne materiały konkursowe.
  • Konkurs, w formie pisemnej, odbędzie się
    25 marca o godz. 1100
    w Auli Szkolnej Powiatowego Zespo
    łu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1

Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować na adres: bibliotekaw@interia.pl

W zgłoszeniu proszę uwzględnić: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość, kontakt telefoniczny lub e-mail, w temacie dopisek: „Co MU w duszy gra”

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 marca 2020 r.  

UWAGA

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych/literackich.

Do pobrania:

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com