Szkolenie „Społeczna Inspekcja Pracy”

W dniach 2 – 3 marca 2020 r. przeprowadzono szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy z udziałem społecznych inspektorów pracy z Faurecii Legnica S.A., Kuźni Jawor S.A., Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Polne w Lubinie, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie oraz Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej i Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Zajęcia dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w Legnicy w siedzibie Regionu. Warsztaty przeprowadził specjalista ds. bhp Paweł Chabiński.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com