Klub SIP

19 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – zaprosił na nie Jana Buczkowskiego – nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy, kierownika oddziału PIP w Legnicy oraz Jarosława Strączka starszego inspektora PIP – specjalistę. Inspektorzy omówili podstawy prawne zatrudniania obcokrajowców i podstawowe obowiązki pracodawców w dziedzinie BHP wynikające z przepisów Kodeksu pracy, w tym dotyczące podwykonawców. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: MOPS-u w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 22 kwietnia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com