Zarząd Regionu wybrał prezydium

Wybór prezydium ZR Wybór prezydium ZR
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory prezydium.

Zarząd Regionu postanowił, że w obecnej kadencji prezydium będzie liczyło 4 osoby. W skład prezydium weszli: Piotr Wegner – zastępca przewodniczącego, Ewa Kosiorowska – sekretarz ZR oraz Krystyna Marcinowska – członek prezydium.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com