Wybrane zagadnienia z prawa pracy – PIP szkoli SIP

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 5 – 6 grudnia br. zorganizowała we Wrocławiu szkolenie Wybrane zagadnienia z prawa pracy dla społecznych inspektorów pracy z NSZZ „Solidarność”

Podczas zajęć omówiono:

  • Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  • Zagadnienia związane z czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi środowiska pracy (czynniki rakotwórcze i mutogenne oraz mikroklimat).

Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie i Taurona Dystrybucja w Legnicy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com