Załoga Reala w obawie o miejsca pracy

Pracownicy hipermarketów Real spotkali się ze swoimi pracodawcami w Warszawie. Powodem spotkania była niepokojąca informacja o przejściu dwóch sklepów sieci Real do Auchan Polska.

Jak wyjaśnia Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, strona związkowa otrzymała zawiadomienie informujące o przejściu dwóch z pięćdziesięciu siedmiu sklepów Real Polska do Auchan Polska w przewidywanym terminie 10 września 2014r dla Hipermarketu Real w Markach i 17 września 2014 dla Hipermarketu Real w Częstochowie.
W związku z informacją, 21 lipca 2014 roku w Warszawie doszło spotkania liderów NSZZ „Solidarność” w sieci hipermarketów Real Polska z przedstawicielami pracodawcy Real Sp. z o.o. oraz nowego właściciela sklepów Real, którym od 14 lutego tego roku jest firma Auchan Polska.
 – Jak się okazało spotkanie wbrew wcześniejszym deklaracjom pracodawców i oczekiwaniom związkowców miało jedynie charakter informacyjny, a nie negocjacyjny – wyjaśnia Bujara.
Organizacje związkowe zwróciły się do pracodawców z prośbą o pilne podjęcie merytorycznych negocjacji, które zdaniem strony związkowej powinno zakończyć się zawarciem porozumienia zbiorowego gwarantującego zatrudnienia wszystkich obecnych pracowników oraz ich ochrony przed wypowiedzeniami zmieniającymi. – Tylko takie rozwiązanie zdaniem strony związkowej gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz daje gwarancje prawidłowego funkcjonowania przejmowanych sklepów – tłumaczy Bujara.
W trakcie spotkania strona pracodawców zadeklarowała, że w postara się zorganizować spotkanie w jak najszybszym terminie, który pozwoli stronom dialogu społecznego na podjecie właściwych działań w zakresie ustawowych zobowiązań stron dialogu społecznego.
Warto przypomnieć, że Solidarność w Real Polska  już 24 kwietnia 2014 roku złożyła na ręce nowego właściciela firmy projekt pakietu gwarancji pracowniczych, który pozwoliłby zabezpieczyć interesy pracowników Real w związku z przejęciem firmy przez nowego właściciela. Projekt nie spotkał się jednak wówczas z zainteresowaniem strony pracodawcy. W krótkim oświadczeniu pracodawca poinformował jedynie stronę związkową o swoich dobrych intencjach oraz poszanowaniu partnerstwa ze stroną społeczną. Taką odpowiedź strona związkowa uznała za niewystarczającą, gdyż nie dostarczyła ona żadnych informacji na temat najbliższej przyszłości tysięcy pracowników Real Polska.
aja

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com