Wybory uzupełniające w OM POiW w Chojnowie

11 czerwca 2019 r. podczas Międzyzakładowego Zebrania Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Organizacji po rezygnacjach złożonych przez niektórych członków tych władz. Na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej wybrano Artura Tomalę (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Cecylia Filipowicz, Zbigniew Koropacki i Radosław Kupczyński.

W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Małgorzatę Rzeźnik-Wójtowicz, Władysława Grządkowskiego i Artura Wójcika.

Po zakończeniu Zebrania Członków na pierwszym posiedzeniu spotkała się Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna i na przewodniczącego MKR wybrała Artura Wójcika.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com