Rola przedstawicieli NSZZ Solidarność w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy

W dniach 17 – 19 czerwca br. w Karpaczu odbyło się szkolenie Rola przedstawicieli NSZZ Solidarność w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy, które dotyczyło poniższych zagadnień:

  • stanowienie prawa pracy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów,
  • proces stanowienia prawa pracy w praktyce,
  • rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa pracy,
  • oraz RODO w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku.

Szkolenie było częścią projektu realizowanego przez Dział Programów Europejskich KK pod nazwą: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ Solidarność umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele  organizacji w: KGHM Zanam S.A. w Polkowicach, KGHM Metraco S.A. w Legnicy, PKP Cargo Legnica Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu,  Rejonowym Urzędzie Poczty w Legnicy, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach i Oddział Huta Miedzi Głogów. Zajęcia przeprowadziła Grażyna Szarlak – trenerka dialogu społecznego, wspomagała ją Monika Dorawa z Działu Programów Europejskich KK.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com