Zawody wędkarskie o puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność”

REGULAMIN IX ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
O PUCHAR ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE  MIEDZIOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

1. Cel zawodów:
– wzbogacenie kalendarza imprez z okazji kolejnej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
– integracja środowiska solidarnościowego, 
– popularyzacja wędkarstwa spławikowego, jako formy czynnego wypoczynku,

2.  Organizatorzy:
– Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
– Financial Solutions Tomasz Iwaniec

3. Termin i miejsce zawodów:
29 czerwca 2019 r. – Ośrodek Szkutnik w Oborze

4. Warunki uczestnictwa:
– W Zawodach udział biorą trzyosobowe drużyny reprezentujące organizacje NSZZ „Solidarność” zarejestrowane w Regionie Zagłębie Miedziowe, które do dnia 24 czerwca 2019 r. zgłoszą chęć udziału w Zawodach i dokonają opłaty startowej w wysokości 50 zł.
–  Zgłoszenia przyjmuje zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu. Opłatę można wnosić w kasie Zarządu Regionu lub przelewem na konto: 13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem „zawody wędkarskie”. 
– Drużyny składają się wyłącznie z członków macierzystej organizacji NSZZ „Solidarność”, 
– Zawodnicy startujący w zawodach nie muszą posiadać karty wędkarskiej.
– Ze względów organizacyjnych w zawodach może uczestniczyć najwyżej 15 drużyn. W przypadku napływu większej liczby zgłoszeń, o udziale w Zawodach zdecyduje kolejność dokonania opłaty startowej.

5. Regulamin rozgrywania Zawodów.
– Zawody spławikowe na jedną wędkę.
– Drużyna łowi w trzech sektorach.
– Suma punktów zdobytych przez drużynę stanowi o jej miejscu.
– Ważenie złowionych ryb odbywa się na stanowiskach.
– Przebieg zawodów:
* g. 7.00 – rejestracja drużyn,
* g. 7.20 – losowanie stanowisk,
* g. 7.30 – dojście na stanowiska,
* g. 7.40 – pierwszy sygnał „wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów,
*g. 8.00 – drugi sygnał „nęcenie zanętą ciężką”,
* g. 8.10 – trzeci sygnał „łowienie ryb”,
* g. 11.55 – czwarty sygnał „5 minut do końca zawodów”,
* g. 12.00 – piąty sygnał „koniec zawodów”,
* g. 12.05 – ważenie ryb.

6. Organizator zapewnia:
– sprawne przeprowadzenie Zawodów,
– profesjonalną obsadę sędziowską,
– wartościowe nagrody rzeczowe,
– poczęstunek.

7. Postanowienie końcowe:
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
– Uczestnicy Zawodów dojeżdżają na własny koszt.
– Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku:
* niezgłoszenia się drużyny w określonym czasie,
* dyskwalifikacji drużyny.

 

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com