Wnioskujemy o wprowadzenie negocjacyjnego współczynnika wynagrodzeń w GK KGHM 

W imieniu Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Bogusław Szarek i Ireneusz  Pasis zwrócili się do Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego z wnioskiem o powołanie zespołu roboczego w celu wprowadzenia w Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. negocjacyjnego współczynnika wzrostu wynagrodzeń. Współczynnik byłby wzorowany na zapisanym w par. 76 ust. 3 Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM.

Jak wskazują członkowie Rady Nadzorczej KGHM z wyboru załogi takie rozwiązanie
umożliwiłoby rozwiązanie kilku problemów:
– urealnienie budżetów spółek,
– unormowanie całościowego budżetu KGHM,
– prowadzenie niepozorowanych negocjacji płacowych.

Obecna sytuacja negocjacyjna w spółkach jest skomplikowana, ponieważ budżety spółek są ustalane przed negocjacjami płacowymi, bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń co rodzi wiele komplikacji. Po wprowadzeniu  proponowanych przez KSGRM NSZZ „Solidarność” zmian spółki z Grupy Kapitałowej negocjowałyby z Centralnym  Biurem Zakupów stawki za świadczone usługi na rzecz KGHM. Budżety spółek zawierałyby już m.in. wzrosty kosztów
wynagrodzeń co byłoby obligatoryjne. Taki zapis byłby wprowadzony w każdej ze spółek w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy lub Regulaminach Wynagradzania. 

Na wniosek KSGRM NSZZ „Solidarność” odpowiedzi udzieliła Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Magdalena Wróbel. Dyrektor poinformowała, że „sprawa jest przedmiotem wstępnych analiz finansowych i  prawnych. Na ich podstawie podjęta zostanie przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. decyzja co do dalszego trybu rozwiązania przedmiotowego zagadnienia. KSGRM NSZZ Solidarność zostanie poinformowana o podjętej decyzji”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com