Klub Społecznego Inspektora Pracy

17 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie klubu SIP. Wojciech Zawadzki koordynator ds. BHP przypomniał o przypadającym 28 kwietnia Światowym Dniu Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Omówiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy i, w ogólnej dyskusji, zgłębiono  temat przyczyny zewnętrznej, jako jednej ze składowych definicji wypadku przy pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Tauronu S.A. Oddział w Legnicy, RPK Sp. z o. o. w Złotoryi, PDR-u Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego, Huty Miedzi „Legnica” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 19 czerwca br.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com