Szkolenie „Społeczna Inspekcja Pracy”

W dniach 2 – 3 kwietnia br.  społeczni inspektorzy pracy z PeBeKa S.A. w Lubinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie  uczestniczyli w szkoleniu Społeczna Inspekcja Pracy. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyło się w siedzibie Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Paweł Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com