X Edycja Kamieni Pamięci

15 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyła się uroczysta prezentacja projektu „Wszystko co nasze Polsce oddamy” realizowanego w ramach X edycji projektu IPN Kamienie Pamięci „Harcerze Rzeczypospolitej”.

Partnerami projektu są: poseł na Sejm RP Wojciech Zubowski, Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

Zadaniem uczestników projektu było odnalezienie i upamiętnienie postaci harcerzy walczących o wolność Polski.

Cztery zespoły projektowe wykonały prezentacje multimedialne poświęcone wybranym bohaterom i przedstawiły je podczas montażu słowno-muzycznego „Wszystko co nasze Polsce oddamy”.

Bohaterami projektu są:
Jerzy Bitschan czternastoletni harcerz, obrońca Lwowa z 1918 roku,
Florian Marciniak pierwszy komendant Szarych Szeregów,
Henryk Kończykowski „Halicz” harcerz, powstaniec warszawski,
Krystyna Majczyńska harcerka, sanitariuszka Powstania Warszawskiego i więźniarka niemieckiego obozu Ravensbruck.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com