Szkolenie „Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku”

Szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku odbyło się w siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 21 – 22 lutego br.  Podczas zajęć członkowie Solidarności z organizacji w: PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, Zakładzie Hydrotechnicznym O/KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Learze Corporation Poland II Oddział w Legnickim Polu, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, FUM Chofum S.A. w Chocianowie i oświacie lubińskiej uczyli się prowadzić dokumentację księgową, sporządzać projekt budżetu oraz przygotowywać sprawozdanie finansowe dla urzędu skarbowego składające się z: rachunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej, CIT 8 itp. kwestionariuszy. Szkolenie przeprowadziły Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com