Spotkanie z posłem Krzysztofem Kubowem ws. realizacji obietnic wyborczych

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” reprezentujący organizacje związkowe z kilku zakładów pracy w powiatach lubińskim i polkowickim, spotkało się z posłem na Sejm RP Krzysztofem Kubowem z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu przekazano i omówiono podpisane przez Piotra Dudę Stanowisko Komisji Krajowej dotyczące sytuacji  społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce. 

Tematem rozmów były też sprawy lokalne i sytuacja w zakładach pracy. Po kilkugodzinnym spotkaniu strony postanowiły ponownie spotkać się w najbliższych  miesiącach.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Elżbieta Jakubowska (Tesco Polska), Wiesław Baran (Mercus Logistyka), Bartosz Budziak (Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”),  Józef Czyczerski (KSGRM NSZZ „Solidarność” i KGHM O/ZG „Rudna”), Przemysław Darowski (Pol-Miedź Trans), Marcin Kaczanowski (KGHM O/ZG „Rudna”),  Ryszard Lis (Pracownicy Oświaty i Wychowania), Adam Mroczko (Epiroc Polska), Jan Olszewski (Miedziowe Centrum Zdrowia) i Robert Roskosz (KGHM O/ZG „Lubin”).

Z ogólnokrajowych tematów najwięcej czasu poświęcono sprawom: przekazywania środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zawodowym, pomijania we wzroście wynagrodzeń grup najmniej arabiających (np. pracowników Sanepidu), osłabienia dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych oraz „licytowania się” na postulaty przy strajkach (docenienie NSZZ „Solidarność”, że woli rozmawiać i proponuje różne rozwiązania w tym  systemowe, zamiast głosić populistyczne hasła i licytować się z innymi związkami kto zażąda większą  odwyżkę). 

Dodatkowo poruszono sprawy podniesienia kwoty wolnej od podatku i podniesienia kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej. W dyskusji poruszono najistotniejsze  lokalne sprawy dotyczące, m.in. szkolnictwa w  powiatach lubińskim i polkowickim, przerostu biurokracji w szpitalach, wyniszczającego KGHM Polska Miedź S.A. podatku od wydobycia niektórych kopalin, rozliczenia winnych inwestycji zagranicznych KGHM, konieczności zmiany strategii PiS względem KGHM oraz wyzbywania się przez spółki grupy kapitałowej KGHM świadczonych przez siebie usług i zlecanie ich firmom zewnętrznym. 

Jednym z poruszonych tematów było funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Kilku Przewodniczących wskazało, że  inspektorzy PIP są nieskuteczni, boją się kontrolować  korporacje, brak jest kar adekwatnych do winy i kontrole są przeprowadzane wyłącznie w ich godzinach pracy – nie ma kontroli, np. w godzinach nocnych. Niejednokrotnie po kontroli inspektorzy PIP zalecają kierowanie spraw do sądów zamiast działać przy pomocy dostępnych narzędzi.  Inspektorzy dużo czasu spędzają w sądach zeznając w sprawach prowadzonych przez nich kontroli.

Prawidłowe przeprowadzanie kontroli zabiera im czas i wprowadza zniechęcenie do skutecznego działania o czym wiedzą władze dużych firm i świadomie to wykorzystują. Spotkanie trwało 4,5 godz. i wspomniane tematy stanowią jedynie część poruszonych kwestii. Poseł Krzysztof Kubów zaproponował, żeby częściej organizować takie spotkania, niezależnie  od ogólnopolskich akcji.

Do kolejnego spotkania ma dojść w najbliższych miesiącach. Spotkanie z posłem PiS Krzysztofem Kubowem było jednym z wielu spotkań organizowanych w całej Polsce. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną. Związkowcy ostrzegają, że jeśli rząd nie przystąpi do dialogu zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia  działań protestacyjnych. Protest podpisany przez Piotra Dudę, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” trafił do wszystkich parlamentarzystów obozu rządzącego i przedstawicieli rządu.

BB 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com