Związki zawodowe w Kolejach Dolnośląskich protestują

Cztery organizacje związkowe działające w Kolejach Dolnośląskich „stanowczo protestują przeciwko próbom niszczenia spółki” i zmianom we władzach Kolei Dolnośląskich. Swoje stanowisko związkowcy przekazali Cezaremu Przybylskiemu, marszałkowi województwa dolnośląskiemu i zarządowi województwa.

„W nawiązaniu do artykułów prasowych oraz informacji radiowych dotyczących planów Zarządu Województwa wobec naszej Spółki składamy nasz stanowczy protest. Nie zgadzamy się na kolejne próby reanimacji naszym kosztem konkurencyjnej Spółki Przewozów Regionalnych. Wcześniej wielokrotnie podejmowane były próby ratowania tej Spółki z pieniędzy publicznych, które zawsze kończyły się fiaskiem. Obecna zapowiedź podpisania 11-letniej umowy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z Przewozami Regionalnymi odbywa się kosztem wstrzymania rozwoju naszej firmy i kosztem jakości transportu publicznego oferowanego pasażerom” – czytamy w piśmie.

Związkowcy utrzymują, że Przewozy Regionalne są faworyzowane przez urząd marszałkowski, otrzymują większe dofinansowanie niż Koleje Dolnośląskie, lepsze linie do obsługi a pracownicy mimo gorszej jakości świadczonych usług zarabiają więcej i mają lepsze warunki pracy.

Związkowcy nie zgadzają się także z zapowiadanymi zmianami w polityce kadrowej, protestują przeciwko odwołaniu prezesa Piotra Rachwalskiego przypominając, że w wyniku niepewnej sytuacji ze spółki odszedł już  jeden z cenionych fachowców.

„Wobec dalszych kroków Urzędu Marszałkowskiego wobec Kolei Dolnośląskich, rozwijania Przewozów Regionalnych kosztem naszej spółki i pasażerów czy dalszych zmian w zarządzie KD polegających na zmianie fachowców na osoby politycznie nominowane zapowiadamy iż przystąpimy do dalszych kroków i form protestu, ze strajkiem włącznie.

Nie ma zgody na niszczenie osiągnięć KD i rozwijanie konkurencji kosztem naszych pracowników!”

W imieniu związków zawodowych działających w Kolejach Dolnośląskich protest podpisali przedstawiciele: OZZ Inicjatywa Pracownicza, NSZZ Solidarność, OPZZ Konfederacja Pracy i Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

LS

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com