Apel do radnych w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników MOPS Legnica

Mamy nadzieję, że nowo wybrani radni zainteresują się sytuacją pracowników pomocy społecznej. W piśmie związkowcy zwracają uwagę na trwający od kilku lat wzrost cen towarów i usług oraz wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę w latach 2013 – 2018. Udzielona dotychczas podwyżka była niewiele większa niż wskaźnik inflacji i kształtowała się na poziomie wzrostu minimalnego wynagrodzenia, trudno więc mówić o realnym podniesieniu wynagrodzenia za pracę. Zarobki pracowników MOPS nadal są niskie, o czym może świadczyć fakt, że część pracowników od stycznia 2019 r. będzie wymagała podwyżki z uwagi na wzrost płacy minimalnej.

Zwracamy uwagę na fakt, że pracownicy MOPS spełniają bardzo ważną rolę dla mieszkańców Legnicy, realizując sztandarowe programy socjalne oraz będąc pierwszymi odbiorcami zgłaszanych problemów społecznych. Ze względu na charakter pracy, od pracowników MOPS wymaga się nie tylko wysokich kwalifikacji, ale również zaangażowania, odporności psychicznej i szeregu innych umiejętności. Trudne warunki pracy, wymagania ustawowe dotyczące kwalifikacji oraz perspektywa niskich zarobków sprawiają, że pracownicy uważają swoją pracę za mało atrakcyjną. W chwili obecnej już istnieje problem z rekrutacją na stanowisko pracownika socjalnego.

Liczymy, że Rani Rady Miejskiej wykażą zrozumienie i podejmą kroki mające na celu wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, które realnie poprawią sytuację finansową pracowników – piszą do radnych związkowcy z Solidarności.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com