XX-lecie Klubu SIP

W tym roku minęło 20 lat od założenia Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

21 listopada członkowie Klubu i przewodniczący ich organizacji zakładowych oraz Bogdan Orłowski – przewodniczący ZR i Jan Buczkowski – kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu spotkali się, aby uczcić rocznicę.

Historię Klubu przedstawiła Ewa Kosiorowska – sekretarz ZR i opiekun Klubu. Bogdan Orłowski podziękował społecznym inspektorom za, niejednokrotnie niewdzięczną i wymagającą żelaznej konsekwencji, pracę przy poprawie warunków bhp w firmach i życzył sukcesów w dalszych działaniach.

Jan Buczkowski odczytał list Małgorzaty Łagockiej Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z życzeniami dalszej owocnej działalności Klubu oraz złożył życzenia od siebie.

Wojciech Zawadzki, obecny przewodniczący Klubu, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i prężnej działalności dzisiaj.

Wielu innych uczestników spotkania dziękowało Janowi Kosowskiemu za pomysł powołania Klubu i pomoc w czasach, gdy był jego przewodniczącym.

Przewodniczący ZR wręczył podziękowania za pomoc w pracy Klubu Janowi Buczkowskiemu, Janowi Kosowkiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com