Wygrana sprawa w sądzie

2 października 2014 roku Kancelaria Prawna Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność przed Sądem Okręgowym w Legnicy pozytywnie i prawomocnie zakończyła sprawę naszej Koleżanki z oświatowej organizacji międzyzakładowej w Lubinie, której wręczono oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. W okolicznościach tej sprawy Sąd jednoznacznie podkreślił, że art. 38 Kodeksu pracy nakładający obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Pracodawca, zanim dokona wypowiedzenia umowy o pracę, musi obligatoryjnie przeprowadzić tryb konsultacji, co więcej – nie może przed udzieleniem przez organizację związkową odpowiedzi w terminie 5 dni wręczyć pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy. Na marginesie tej sprawy warto podkreślić na przyszłość, że koledzy otrzymujący od pracodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy winni na przedłożonym dokumencie potwierdzić jedynie jego odbiór („otrzymałem w dniu ………”, „potwierdzam odbiór w dniu …………” lub podobne sformułowanie) bez składania jakichkolwiek oświadczeń woli. W zakresie treści ewentualnych oświadczeń lepiej skonsultować się z prawnikami.

MM

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com