Solidarność zawierzyła się Matce Bożej na Jasnej Górze

W środę 24 października w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, w której uczestniczyli delegaci na KZD z przewodniczącym Piotrem Dudą. Po mszy odśpiewano Apel Jasnogórski, zaś po apelu nastąpiło uroczyste zawierzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Matce Bożej.

Patrzymy w oczy Twoje, w których odbija się nasz polski dom. Nasze codzienne troski, nasze radości, sukcesy, nadzieje. Nasze zadania, wyzwania i plany. Matko. Niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność jednoczy się przy Tobie w ufnej modlitwie. W dziękczynieniu, za Twą macierzyńską opiekę nad naszą Ojczyzną. Z nadzieją składamy w Twoje dłonie nasze obawy o los Ojczyzny, by odnalazła drogę do prawdy, sprawiedliwości, rozwoju materialnego, duchowego i na tej drodze trwała. Najbardziej jednak zawierzamy Ci tych, którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, braku mieszkania i strachu przed przyszłością. Prowadź młodych drogami polskiej kultury, moralnej i religijnej wrażliwości, aby nie ulegli presji zakłamanego świata. Jasnogórska Matko oddajemy w Twoją opiekę nasze rodziny, by budowały swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa. Boża rodzicielko, Twojej matczynej pieczy zawierzamy i oddajemy naszą związkową wspólnotę. By zawsze trwała na straży godności człowieka pracującego. Przyjmij nas Maryjo, w akcie naszego zawierzenia i złóż nas w serce swego Syna przed obliczem Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen

– odczytał zawierzenie przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Tygodnik Solidarność

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com