Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w stanowieniu prawa pracy

W dniach 5 – 7 listopada br. w Karpaczu odbyło się szkolenie Rola przedstawicieli NSZZ Solidarność w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy. Dotyczyło takich zagadnień jak:

  • stanowienie prawa pracy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów,
  • proces stanowienia prawa pracy w praktyce,
  • rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa pracy,
  • oraz RODO w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku.

Szkolenie było częścią projektu realizowanego przez Dział Programów Europejskich KK pod nazwą: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ Solidarność umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele  organizacji w: Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, Urzędzie Miesjkim w Głogowie, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, oświacie lubińskiej, Chrobry Głogów S.A., KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze Lubin i Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Zajęcia przeprowadzili: Celina Kobylak i Piotr Majchrzak – trenerzy dialogu społecznego, wspomagała ich Elżbieta Wielg z KK.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com