Flagi Solidarności na szkołach

Organizacje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Legnicy w ramach wsparcia akcji protestacyjnej, organizowanej przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która ma się odbyć w Warszawie w dniu 15 września 2018 r., podjęły decyzję o oflagowaniu placówek oświatowych w Legnicy.

Jest to wyraz niezadowolenia z wyników dotychczasowych negocjacji KSOiW NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz dezaprobaty dla pozorowanego dialogu ze środowiskiem nauczycielskim reprezentowanym przez związki zawodowe.

Najważniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”:
1. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 2019 r.
2. Zmiana systemu wynagrodzeń.
3. Zmiana systemu finansowania zadań oświatowych.
4. Usunięcie z Karty Nauczyciela nowego przepisu dotyczącego oceny pracy nauczyciela.
5. Likwidacja godzin „pokarcianych”.
6. Usunięcie zmian w ustawie Karta Nauczyciela dotyczących wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.
7. Urlop dla poratowania zdrowia – przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiających
nauczycielom w pełni korzystanie z tego uprawnienia.

Wymienione postulaty były sztandarowymi w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. Pozorna realizacja, bądź wręcz odstępstwa od ich spełnienia działa na pracowników oświaty wybitnie destrukcyjnie.

Postulaty KSOiW

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com