O lepszym wykorzystaniu unijnych milionów

O funduszach i sytuacji na rynku pracy subregionu legnicko – głogowskiego rozmawiali w Legnicy samorządowcy, przedstawiciele urzędów pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. NSZZ „Solidarność” reprezentował Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe.
 
potkanie na temat wykorzystania funduszy unijnych i krajowych zorganizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Tematem dyskusji i prezentacji były możliwości pozyskiwania środków w subregionie legnicko – głogowskim.

 

– Mowa tu o środkach, którymi dysponujemy jako Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Cele wydatkowania tych pieniędzy są rożne, bo zajmujemy się nie tylko osobami bezrobotnymi. W związku ze zmianami na rynku pracy staramy się pomagać przede wszystkim pracodawcom, firmom które przechodzą procesy restrukturyzacyjne i mają w związku z tym trudności. Wspieramy je wówczas szkoleniami i doradztwem mającym na celu podniesienie ich konkurencyjności – wyjaśnia Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.Ogrom środków, które DWUP rozdysponowuje dedykowany jest wsparciu osób nie mogących powrócić na rynek pracy z różnych przyczyn. Na przykład osobom wychowującym małe dzieci, którym DWUP finansuje zwrot kosztów opieki w żłobku, bądź wynajęcia niani. Kolejną grupą bezrobotnych wspieranych przez DWUP są osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi.

-To powoduje, że poświęcając swój czas podopiecznym na rynek pracy nie mogą powrócić, dlatego finansujemy koszty opieki asystenta osób niepełnosprawnych lub pobyt takich osób w domach pomocy, czy w domach pobytu opieki dziennej – tłumaczy Ewa Grzebieniak.

Na spotkaniu, które odbyło się w Letia Bussines Center dyskutowano o zmianach na rynku pracy oraz o realizowanych przez DWUP projektach. Z wsparcia finansowego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy korzystają głównie powiatowe urzędy pracy. Beneficjentami funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego i programu Wiedza Edukacja Rozwój, są natomiast bezrobotni, pracujący, pracodawcy, organizacje społeczne i pozarządowe.

– Realizujemy już blisko sześćset umów o dofinansowanie takich projektów. W subregionie legnicko – głogowskim rozdysponowaliśmy już 33 mln zł w powiatowych urzędach pracy. Do rozdysponowania mamy jeszcze blisko 100 – informuje dyrektor Ewa Grzebieniak. – Fundusze rozdysponowywane są tak jak budżet unijny wskazuje i realizowane są w latach 2014 – 2020.

Subregion legnicko – głogowski jest na drugim miejscu pod względem poziomu bezrobocia wśród subregionów województwa dolnośląskiego. Wynosi on 6,7 proc, a bez pracy pozostaje ponad 12 tys mieszkańców. W powiecie legnickim stopa bezrobocia wynosi 5,2 proc. Bez pracy w powiecie pozostaje 2,34 tys. osób. Z tegorocznej puli wynoszącej ponad 33 mln zł Powiatowy Urząd Pracy ma w tym roku do rozdysponowania kwotę blisko 12 mln zł.

Bezrobotni, pracujący, pracodawcy, organizacje społeczne i pozarządowe mogą liczyć na co najmniej 110 mln zł na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W subregionie realizowany jest także Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego odbywają się szkolenia, kursy i studia podyplomowe. Z miliona złotych pracodawcy zakontraktowali już blisko 950 tys. zł.

LS (lca.pl)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com