Pierwsze posiedzenie ZR – wybór prezydium

W piątek 13 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność” na kadencję 2018 – 2022. 

Po zatwierdzeniu regulaminu działań Zarządu Regionu i przegłosowaniu liczebności składu prezydium (3 osoby) przystąpiono do wyborów członków prezydium ZR. 

Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność” Bogdan Orłowski zgłosił na zastępcę przewodniczącego i skarbnika  Jacka Dziubę, a na sekretarza Ewę Kosiorowską. 

Głosowało 13 osób. Jacek Dziuba uzyskał 10 głosów, Ewa Kosiorowska 13 i zostali wybrani na członków prezydium. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com