Kieleczawa zastępcą przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Energetyki

W Nałęczowie (15-16 maja) odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”, które dokonało wyborów władz krajowych sekcji na kadencję 2018-2022.

– Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Energetyki został Marek Boiński (ENEA)

– Zastępcą przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Energetyki został Bogdan Kieleczawa (TAURON)

– Sekretarzem Rady Krajowej Sekcji Energetyki został Robert Jusis (ENEA)

– Skarbnikiem Rady Krajowej Sekcji Energetyki został Mirosław Brzuśnian (TAURON)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com