VIII Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” organizuje VIII Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.  Zawody zostaną rozegrane 28 lipca 2018 r. na stawach Dzikowiec w miejscowości Dębno (tam gdzie w zeszłym roku).

Wpisowe,  które wynosi 50 zł od drużyny (drużyna to 3 osoby), należy wpłacić w kasie Zarządu Regionu lub przelewem na Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” nr konta 13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem „zawody wędkarskie” do dnia 23 lipca 2018 roku . Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie.

Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 23 lipca 2018.

Ze względów organizacyjnych w zawodach może uczestniczyć najwyżej 20 drużyn. W przypadku  większej liczby zgłoszeń o udziale w Zawodach zdecyduje kolejność dokonania opłaty wpisowej. W załączeniu plakat i regulamin zawodów oraz mapki dojazdowe.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com