Uroczystości 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Popiełuszki

W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W Eucharystii wzięła udział rodzina i krewni bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści oraz tłumy wiernych.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Józef Guzdek, Ordynariusz Polowy powiedział, że jednym z największych współczesnych proroków był bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

W Polsce, gdy słudzy ideologii rozmywali granice między dobrem, a złem w czasie zniewolenia i łamania ludzkich sumień Bóg przez  posługę ks. Jerzego przypominał narodowi podstawowe prawdy jak godność człowieka i jego wolność – mówił ks. bp.

Ordynariusz wskazał na niezwykłą aktualność słów, często powtarzanych przez bł. Kapłana „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

– W jednej z homilii przestrzegał przed kolaboracją ze złem mówiąc: „Nie zachowasz w pełni godności gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczki innej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć dwóm panom. Musisz dokonać wyboru, ale po głębokim przemyśleniu”.

– Patron „Solidarności”, duszpasterz ludzi pracy i służby zdrowia, duchowy przewodnik inteligencji i artystów, obrońca pokrzywdzonych i prześladowanych w stanie wojennym wielokrotnie wyjaśniał, że „tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego”. Najpierw samemu trzeba być szlachetnym człowiekiem – przypomniał biskup polowy.

Bp Guzdek podkreślił, że ks. Popiełuszko jest „symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu”. – Także dziś przypomina światu, a zwłaszcza wyznawcom Chrystusa, że trzeba przeciwstawiać się potędze zła. Nie wolno nam pozostać biernym i nie reagować na łamanie praw człowieka oraz poniżanie jego godności – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. rozpoczął się program artystyczny z udziałem warszawskich artystów i chóru Vocem Tuam. Obchody zakończyły się złożeniem wieńców i modlitwą przy grobie męczennika.

6 czerwca 2010r. Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego Popiełuszkę błogosławionym. We wrześniu br. we Francji rozpoczęło się dochodzenie ws. domniemanego uzdrowienia za przyczyną bł. ks. Jerzego. Jeśli zostanie ono uznane za cud to otworzy drogę do kanonizacji męczennika.

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Warszawie reprezentowała grupa pięćdziesięciu związkowców z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim na czele. Obecne też były poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice Sieroszowice, Energetyki Lubin oraz Regionu Zagłębie Miedziowe.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com