Wybory władz Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”

20 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji  Hutniczo – Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego Rady Sekcji wybrano Andrzeja Kucharskiego (na zdjęciu), 

Do Rady Sekcji weszli również: Stanisław Drabik, Dariusz Komar, Mieczysław Krzywy i Piotr Rytwiński. Po WZD Rada Sekcji ukonstytuowała się wybierając Mieczysława Krzywego na zastępcę przewodniczącego.

Wybrano Komisję Rewizyjną RSH-PM w składzie: Lucjan Domagała, Robert Hryńczuk oraz Robert Świerszcz. Komisja Rewizyjna na przewodniczącego wybrała Roberta Hryńczuka.

Regionalną Komisję Rewizyjną reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com