Wymijająca odpowiedź z Ministerstwa Finansów

W dniu 27 marca 2018 r. przyszła odpowiedź z Ministerstwa Finansów datowana na 15 marca 2018 r. w sprawie pisma Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” dotyczącego wpływu obowiązującego podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM Polska Miedź S.A. Sekretarz Stanu z Ministerstwa Finansów wzorem poprzedników oddalił sprawę w czasie. 

Z pisma możemy się dowiedzieć, że:

– deklaracje z kampanii wyborczej nie zostały zapomniane,

– w pierwszej kolejności prowadzone są działania polepszające sytuację społeczno- ekonomiczną polskich rodzin,

– część działań zapowiedzianych w kampanii wyborczej została odłożona w czasie,

– ewentualne zmiany powinny być wprowadzane stopniowo z powodu konieczności zachowania równowagi budżetowej i niskiego deficytu budżetowego,

– w maju 2016 r. powołano Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, który obecnie opracowuje, m.in. kwestie podatkowe sektora miedziowego,

– samo Ministerstwo Finansów nie podejmuje tematu do czasu przedstawienia stanowiska przez Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa,

– Ministerstwo będzie mogło odnieść się do sytuacji finansowej Spółki dopiero po opublikowaniu raportu finansowego za ubiegły rok.

W jednym z poprzednich pism otrzymaliśmy informację o pracach nad podatkiem od miedzi i srebra prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Tym razem „problem” przerzucono na Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, którym kieruje prof. Mariusz Orion Jędrysek,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Wbrew nadziejom polityków sprawa nie rozejdzie się
po kościach i temat będzie podejmowany także w rozmowach z profesorem Mariuszem Orionem Jędryskiem, z którym w przeszłości były prowadzone rozmowy na temat działalności KGHM. Pomimo merytoryczności Profesora Jędryska nie łudzimy się, że scedowanie prac na wspomniany Zespół jest niczym innym jak taktyczną grą na czas, a
tłumaczenia związane z priorytetami przy realizacji programu wyborczego Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk z Ministerstwa Finansów może opowiadać dzieciom, bo obietnica wyborcza miała być zrealizowana do końca 2015 r. Samo zawieszenie funkcjonowania podatku miało obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2026 r., dokładnie 11 lat.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com