Wybory władz w OZ NSZZ „Solidarność” w E-Towers Famaba Spółka Akcyjna w Głogowie

24 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w E-Towers Famaba Spółka Akcyjna w Głogowie . Na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Mieczysława Kurosza (na zdjęciu). 

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Tomasz Ciosek, Henryk Dziechciarz, Tomasz Pietrakowski, Jakub Proń.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Monikę Baranowską –Ślifierz, Sylwię Haukę, Katarzynę Jankowską, Magdalenę Maciejewską. Po zebraniu wyborczym Zakładowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Magdalenę Maciejewską na przewodniczącą ZKR.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com