Wybory w OM NSZZ Solidarność w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy

22 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy. Na przewodniczącą Komisji Mięzyzakładowej wybrano Joannę Rogowską. 

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Marta Łukasiewicz oraz Dariusz Droździel.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Barbarę Tomiczek, Mariolę Culer i Joannę Wojtylak. Po zebraniu wyborczym Zakładowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Barbarę Tomiczek na przewodniczącą ZKR.

Elektorami na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali: Marta Łuaksiewicz i Joanna Rogowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com