Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotoryi zwalnia przewodniczącą Solidarności

Sława Kolano przewodnicząca Solidarności w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi w ostatnim czasie udzieliła kilku wywiadów, w których wskazywała nieprawidłowości w działalności placówki. Ten fakt bardzo nie spodobał się dyrektorowi i z dniem 15 marca rozwiązał ze Sławą Kolano umowę o pracę. Kolano pracowała w szpitalu od 1979 roku.

Przyczyną wypowiedzenia jest naruszenie art. 212 par. 1 KK polegające na podjęciu przez Panią umyślnych działań zmierzających do zdyskredytowania pracodawcy w oczach pacjentów, organów i instytucji państwowych, samorządowych i zawodowych, mediów i opinii publicznej, a także wyłonienie zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala w Złotoryi. Tym samym nastąpiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – czytamy w piśmie Prokurenta Jacka Nowakowskiego i dyrektor Moniki Rudnickiej skierowanym do Sławy Kolano.

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko, które publikujemy w całości.

 STANOWISKO Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZSolidarność” z dnia 23 marca 2018 r.

ws. dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Sławy Kolano

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZSolidarnośćzdecydowanie protestuje przeciwko jawnemu łamaniu przepisów ustawy o związkach zawodowych przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi.

22 marca br. Sławie Kolano przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZSolidarnośćPracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi doręczona została decyzja dyrektora Szpitala o rozwiązaniu z nią, ze skutkiem natychmiastowym z dniem 15 marca br., umowy o pracę.

Prezydium uważa, że działania dyrektora, to odwet na Przewodniczącej za jej skuteczną działalność związkową i bezkompromisową walkę z nieprawidłowościami, do których dochodziło w Szpitalu.

Prezydium żąda natychmiastowego przywrócenia Przewodniczącej do pracy i zaprzestania dalszych szykan.

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZSolidarność

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com