Wybory władz w OZ NSZZ Solidarność w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

23 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Jerzego Michalczyka (na zdjęciu). 

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Violetta Buchnat, Anna Gołąb, Krzysztof Wielgosiński, Małgorzata Wodzińska.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:  Bożenę Pedę, Beatę Szyszkę, Arkadiusza Zakrzewskiego. Po zebraniu wyborczym Zakładowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Arkadiusza Zakrzewskiego na przewodniczącą ZKR.

Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali Anna Gołąb, Jerzy Michalczyk, Krzysztof Wielgosiński, Arkadiusz Zakrzewski.

Wybory nadzorował Piotr Wegner.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com