Wybory władz w OZ w Starostwie Powiatowym w Głogowie

20 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyło się Zakładowe Zebranie Członków, podczas którego dokonano wyboru władz na kadencję 2018 – 2022.. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Tomasz Kumczyk (na zdjęciu). 

Do Komisji Zakładowej weszły również: Patrycja Milewicz i Monika Szejmo.

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Bartłomieja Adamczaka, Jarosława Szmidta i Przemysława Webera.

Po zebraniu wyborczym ukonstytuowała się Zakładowa Komisja Rewizyjna wybierając Jarosława Szmidta na przewodniczącego ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com