Wybory władz w OZ NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Chocianów

Jpeg

22  marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Chocianów. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Krzysztof Zgutka (na zdjęciu).

W skład Komisji Zakładowej weszli również Roman Machacz i Małgorzata Porucznik.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano:Rajmunda Chochulskiego, Fabina Jeda i Beatę Oleksy. Przewodniczącą ZKR została Beata Oleksy.

Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali Krzysztof Zgutka i Wojciech Potyszka.

Delegatami na WZD Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zostali Krzysztof Zgutka i Wojciech Potyszka.

Wybory nadzorował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com