Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w Legnickiej Bibliotece Publicznej

21 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Legnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się Zakładowe Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2018 – 2022. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Anna Sitarska (na zdjęciu).

Do Komisji Zakładowej weszły ponadto: Janina Bzowy, Katarzyna Czarnecka i Halina Kaźmierczak. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Edytę Gajdę, Barbarę Halot, Anetę Kwiatkowską i Sylwię Raszko-Tekiele.

Elektorami do wyboru delegatów na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostały Katarzyna Czarnecka, Edyta Gajda, Halina Kaźmierczak i Anna Sitarska.

Po zebraniu wyborczym ukonstytuowała się Zakładowa Komisja Rewizyjna wybierając Barbarę Halot na przewodniczącą ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com