Wybory władz w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WPEC w Legnicy S.A.

20 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  WPEC w Legnicy S.A. . Przewodniczącą Komisji Zakładowej została  Iwona Majsner (na zdjęciu). 

W skład Komisji Zakładowej weszli również: Marcin Barszczyk, Arkadiusz Dąbrowski, Adam Malczewski, Jarosław Niemasz, Dorota Plenko i Mieczysław Rajczyk.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Ewę Dzwonek, Justynę Katrę, Beataę Kraińską i Stanisława Melniczuka, który został jej przewodniczącym.

Delegatką na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe i WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi została Iwona Majsner.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com