Wybory władz OM NSZZ „Solidarność” w Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie

20 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej – Ryszard Lis (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Międzyzakładowej weszli: Zdzisław Mazur, Elwira Waczur,  Agnieszka Kocaba, Barbara Herudzińska-Młynarz, Monika Świech, Remigiusz Reszka, Małgorzata Wójcik, Jacek Sawczuk, Ewa Kowalik, Tomasz Bernagiewicz, Marta Foltyniewicz-Kossowska, Ewelina Guerra, Renata Wysoczańska, Dariusz Pękała, Katarzyna Królewicz, Katarzyna Perdjon, Anna Jankowska, Wacław Senenko, Elżbieta Jachnik, Teresa Michułka, Anetta Wajman, Magdalena Małek.

Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej:  Izabela Jakubowska-Szynal, Danuta Krynicka-Ciuksa, Aleksandra Niewadzi, Artur Pastuch, Marzena Petryk.  Przewodnicząca KR – Danuta Krynicka-Ciuksa.

Delegatami na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali: Ryszard Lis, Monika Świech, Elwira Waczur.

Wybory nadzorował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com