Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Legnica

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Legnica . Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Zbigniew Płukar  (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli: Józef Jesionek, Maciej Zagrodny, Paweł Misiak, Łukasz Sokołowski, Danuta Mirkowska.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Lewana, Janusza Walę, Gabriela Próżnego. Przewodniczącym ZKR został wybrany Jan Lewan.

Delegatką na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zosała Danuta Mirkowska.

Wybory nadzorował Bogdan Orłowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com