Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w Jaworskim Centrum Zdrowia

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w Jaworskim Centrum Zdrowia. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Małgorzata Pancerz  (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli:   Agnieszka Osiemlak i Jolanta Sierszeń.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Jolantę Andresik, Lucynę Kapiec i Mariolę Łupkowską.  Jej przewodniczącym został  Mariola Łupkowska.

Zebrani wybrali Małgorzatę Pancerz na elektora do wyboru delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Wybory nadzorowała:  Bożena Nowak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com