Wybory OZ NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie . Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Andrzej Bartkowiak.

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli:  Małgorzata Florczak, Bogdan Frąckowiak, Emilia Łyskawka, Roman Pańczyk.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Marka Antczaka, Janusza Mosura, Grzegorza Pilnego, Eugeniusza Poprawę.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Grzegorza Pilnego.

Wybory nadzorował: Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com