Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w MPO w Lubinie

Jpeg

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w MPO w Lubinie. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Piotr Molenda  (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli:  Andrzej Ciołka, Agnieszka Szulga, Kamil Kuczyński, Iwona Zieńkowska, Paweł Kucharski.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Adam Pławny, Zbigniew Ragan, Mirosław Sytar, Krzysztof Wójcik.   Jej przewodniczącym został  Zbigniew Ragan.

Delegatem na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe został: Piotr Molenda.

Wybory nadzorował: Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com