Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa SA w Lubinie

Jpeg

17 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w PeBeKa SA w Lubinie. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Ireneusz Pasis (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli:  Rafał Klaudel, Bartosz Rosół, Katarzyna Witkowska, Paweł Pawlik, Robert Kruk, Mariusz Maliński, Edyta Nadbrzeźny, Krzysztof Kogut, Dominik Pasis, Bartosz Imbra, Tomasz Nimczyk, Grzegorz Hanula, Jarosłąw Pietrykowski, Marcin Zawada, Mirosław Wilgosz, Wioletta Bartol-Materna, Mariusz Sobol, Łukasz Tomaszewicz, Grzegorz Cebula, Grzegorz Kocur, Adam Płócienniczak.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Adam Hasulak, Jarosław Chomont, Stanisław Leśniak, Grzegorz Hajduk, Adam Langowski. Przewodniczącym ZKR został wybrany Grzegorz Hajduk.

Delegaci na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe: Ireneusz Pasis, Bartosz Rosół, Rafał Klaudel, Tomasz Nimczyk, Bogdan Orłowski.

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”: Rafał Klaudel, Ireneusz Pasis, Bartosz Rosół, Tomasz Nimczyk, Mariusz Maliński.

Wybory nadzorował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com